Disclaimer

Disclaimer voor eerstekamerbadkamers.nl

De Eerste Kamer badkamers (Kamer van Koophandel: 32101113), hierna te noemen De Eerste Kamer, verleent u hierbij toegang tot eerstekamerbadkamers.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De Eerste Kamer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

De Eerste Kamer spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Eerste Kamer.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Eerste Kamer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Eerste Kamer.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Eerste Kamer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bezoek onze showroom

Maar liefst 1800 m² aan badkamerinspiratie. Indrukwekkende badkamer designs komen tot leven in onze luxe showroom in het midden van het land. Ontdek de eindeloze mogelijkheden voor een badkamer op maat.